[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Education Office
เมนูหลัก
วีดีโอข่าว ศธจ.ชลบุรี

วีดีโอข่าว.ศธจ.ชลบุรี
เว็บลิงค์สำนักงานการศึกษาระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเน€เธญเธเธŠเธ™
Click ดูประวัติ
นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Click ดูประวัติ
นางสาววัชรี รื่นภาคตะยะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนพนิตย์ ชั้นบุญใส
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มนโยบายและแผน
4 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
5 : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6 : หน่วยตรวจสอบภายใน
7 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8 : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
9 : กลุ่มบริหารบุคคล