[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Education Office
เมนูหลัก
วีดีโอข่าว ศธจ.ชลบุรี

วีดีโอข่าว.ศธจ.ชลบุรี
เว็บลิงค์สำนักงานการศึกษาระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ™เธดเน€เธ—เธจ เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธก เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅ
Click ดูประวัติ
นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางปราญชลี มะโนเรือง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิ
ครู ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์
สารบรรณกลาง
Click ดูประวัติ
นายสมพร ไตยวงค์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มนโยบายและแผน
4 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
5 : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6 : หน่วยตรวจสอบภายใน
7 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8 : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
9 : กลุ่มบริหารบุคคล